søndag 9. november 2014

Arbeidslaurdag 8. november


Laurdag 8. november vart taket på teknisk/vifterom lagt. Kun takplatene som manglar, men taket er tett.