Bli medlem i Seaside Custom

Seaside Custom ynskjer og vere eit samlingspunkt for alle bil og motorinteresserte på Nordøyane og
omegn, der interessa og fellesskapet rundt det motoriserte står i fokus. Du er hjarteleg velkomen til og dele motorinteressa di i lag med oss. Bli medlem du også!!

Seaside Custom er i ferd med å ferdigstille eit større og eige lokale (SSC hallen), som skal verte eit samlingspunkt for klubbens medlemmar. Her vil vi kunne tilby tilgang på utstyr som, løftebukk, sveiseapparat, platesaks, plateknekke, platevalse, presse, søyleboremaskin +++, om du skulle trenge å gjære noko ”småfiks” på doningen din!!

NB! Fri tilgang til SSC hallen og bruk av ovanfornevnt utstyr vil kreve eit aktivt medlemskap (hallavgift).
Eit slikt medlemskap vil bli mulig å inngå når SSC hallen er ferdigstilt, og kjem i tilegg til hovud/familie,
eller juniormedlemskap.

SSC medlemmar som ynskjer lokale til å holde på med meir langvarige prosjekt, som ombygging eller restaurering, vil kunne inngå ei leigeavtale å leige garasjeplass i dei nye lokala.

Får å bli medlem i Seaside Custom send mail til ravnestad@hotmail.com med følgande info:


Hovud/Familie/Juniormedleminfo:

*Navn:                *Fødselsår:               
*Postnr: *Stad: Adresse:
Tlf privat: Tlf mobil: E-post:


* = Må utfyllast
SSC Medlemskap

Medlem: Medlemskap i Seaside Custom med medlemsfordelar og rabattavtalar, rettigheiter og plikter.        
                                                                                                                         Årskontingent: Kr 200,-

Junior medlem: Er for dei under 18år, men du har same rettigheitar og plikter som eit vanlig medlem.


                                                                                                                         Årskontingent: Kr 100,-

Familiemedlem:
Familiemedlemar av eit SSC medlem, kan teikne familiemedlemskap i klubben til redusert pris.Du vil ha same rettigheitar og plikter som eit hovudmedlem.
                                                                                                                         Årskontingent: Kr 100,- 

Hovud medlem: Hovudmedlemskap er eit fullverdig medlemskap i Seaside Custom, med alle rettigheiter og plikter.        

                                                                                                                         Årskontingent: Kr 200,-

Vi sender ut giro 1 gang i året og du vil få tilsendt medlemsgiro ved neste runde etter innmelding.