Fotoshoot til Autofilartikkel

I begyndelsen av mars fekk SSC ein hyggelig henvendelse frå ein
Bergen journalist ved navn Paal Kvamme som bla. skriv for bladet Autofil.
Sidan han hadde nokre ærend på Flemsøy/Skuløy påskeveka, så ynskte
han å lage ein artikkel om SSC, SSC hallen og motormiljøet på øyane.
SSC takka sjølvsagt ja til eit slikt tilbud...

1929 A-Ford prosjekt på Rogne

Nytt og spennande prosjekt på Rogne... ein 1929 mod. A-Ford,
og den nybakte og lykkelige A-Ford eigaren er Dag Nogva.