Info om Seaside Custom

Seaside Custom er ein klubb for alle motor interesserte. Vi held til på øyane Haramsøy og Flemsøy/Skuløy
litt nordaust for Ålesund, med eigen klubbhall på Rogne.

For oss nyttar det ikkje og opprettholde ein klubb som omfattar berre ein type køyrety, 
eller eit spesielt merke, til det er tilhøva for små. Derfor er Seaside Custom åpen for alle
typar køyrety, noko som skapar eit stort mangfald i klubben.

I Seaside Custom er det interessa og felleskapet rundt det motoriserte
som står i fokus, 
og takhøgda er stor!!
Seaside Custom ynskjer å bygge relasjonar mellom generasjonar, og vil at alle med interesse for motor og ”mekking”, skal ha ein tilhaldstad. Vi har som mål og være ein klubb som aukar kunnskap og innsikt i køyrety,
der det sosiale er ein viktig faktor innanfor dette feltet.

Kvar tysdag, gjennom heile året er det garasjekveld i lokala våre på Rogne, og du er hjarteleg velkomen
til å ta turen innom......   Vi har det ”fole” kjekt!!


LOKASJON
Klikk på bilde for større versjon
Vi held til på øyane Haramsøy og Flemsøy/Skuløy litt nordaust for Ålesund,
med eigen klubbhall på Rogne.

HEIMESIDA
Heimesida til SSC vart oppretta i slutten av 2005, og har heilt eige design. Den er stadig under utvikling, og er ein møteplass for oss alle. På forumet har ein moglegheit til å legge ut bilder og fortelle om sitt
eige prosjekt, og samstundes få tilbakemelding på dette. Under ”Siste Nytt”, prøvar vi og informere
lesarane om motormiljøet på øyane og omegn, samt kva som skjer i klubben elles.

ARRANGEMENT
Årleg arrangerer Seaside Custom både Vårslepp, 17. mai cruising, åpen garasje, dekkskifte dag,
pluss jevnlige cruisingar gjennom sommarhalvåret. Du er hjarteleg velkomen til å delta!

KLUBBLOKALE     OG HISTORIKK</strong>
Det begynte med at nokre av dagens medlemmar traff kvarandre under ei    tilstelning på Rogne.
Der viste det seg at alle hadde eit prosjekt    på gang,
men ingen hadde noko plass å halde til med dette.
Gruppa var då 7 mann. Der etter vart det arrangert fleire møter der ein    kunne diskutere hobbyen i felleskap, fleire kom innom og vi skjøna at vi    ikkje var åleine om å ha denne interessa. Så starta vi arbeidet med å    finne eit eigna lokale som vi kunne leige. Eit gamalt fjøs på Rogne vart    løysinga, og dugnaden med å ruste det til ”mekkelokale” kunne starte.  

<a class="style44" href="http://www.old.seasidecustom.com/seasidecustom.htm" target="_self"><strong>Lokalet    sto klart våren 2004.</strong></a></span></span></td>        </tr>
<tr>        <td class="style20" width="100%">         &nbsp;</td>      </tr>
<tr>        <td class="style20" width="100%">         <img height="300" src="http://www.old.seasidecustom.com/InfoOmOss/SscHall3.jpg" style="float: left;" width="400" />Heilt    sidan den spe begyndelse i 2003 og heilt fram til i dag, har Seaside    Custom holdt hus i den gamle fjøsen på Rogne. Dette lokalet har tjent    oss godt, men allereie i 2005 var det begynt og bli så mange bilar og    prosjekt at lokalet var blitt for lite. Vi utvida i 2006, der vi reiv    ned ein vegg og fekk større mekkelokale, samtidig som vi fekk laga oss    eit klubbrom.

<a class="style44" href="http://www.old.seasidecustom.com/storre_lokale.html">   <strong>Sjå    bilder i frå utvidinga her.</strong></a><strong>&nbsp; </strong></td>        </tr>
<tr>        <td class="style20" width="100%">         &nbsp;</td>      </tr>
<tr>        <td class="style20" width="100%">         <img height="300" src="http://www.old.seasidecustom.com/InfoOmOss/SscHall4.jpg" style="float: left;" width="400" /><strong>SEASIDE    CUSTOM HALLEN</strong>
Det gjekk ikkje lenge før det gamle utvida mekkelokalet også vart for lite, og lysta    til å få bygd vårt eige lokale vart større.

I 2006 vart det    beslutta at vi skulle starte arbeidet med planlegging og bygging av ein    klubbhall som kunne huse både mekkelokale og klubbrom, slik at fleire    SSC medlemmar kunne få plass i klubben sine lokale.

Ein stålhall som vart lokalisert i Mandal vart løysinga, og denne vart    lasta opp på ein trailer og frakta til Nordøyane i 2008.
Stålhallen skal huse langtids mekkeplassar (leige), for dei som ynskjer    og restaurere o.l, og eit "drop in" område der 2stk løftebukkar skal stå.    Dette med tanke på kortare repparasjonar, og vanlig vedlikehold av bilar    og anna utstyr. I tilknytting til hallen blir det satt opp eit tilbygg,    som blir klubbrom (rølekrå) for klubben sine medlemmar og aktivitetar.</td>        </tr>
<tr>        <td class="style20" width="100%">         &nbsp;</td>      </tr>
<tr>        <td class="style20" width="100%">         <img height="268" src="http://www.old.seasidecustom.com/InfoOmOss/SscHall5.jpg" style="float: left;" width="400" /><strong><em>Seaside    Custom er godt i gang med prosjektet, og har lagt ned utallige    dugnadstimar for og kome så langt som vi er no. SSC håpar dette vil    verte eit felles    samlingspunkt for alle motorinteresserte på øyane og omegn.
</em>   <a class="style44" href="http://seasidecustom.diskusjonsforum.no/seasidecustom-post-1075.html#1075" target="_blank">   Følg prosjektet her.</a></strong>

<span class="style48">Bilda er henta frå det aller første arrangementet vi arrangerte i SSC    hallen, då vi inviterte til <em>Åpen hall og dekkskiftdag</em> 14. april    2012!!</