Extreme makeover

Denne Vanen til Fredrik Urke har stått i SSC hallen dei siste månane,
og bla. fått utbedra ei knekt ventilfjør, fått nye toppakningar +++
Den har sett litt "pjusk" ut, men i helga våkna den til liv igjen.
No har den også fått ein "extreme makeover" i ekte Las Vegas stil!!