Flott innsats under støypedugnaden 18. mai

I strålande solskin dagen etter dagen, vart det gjort mykje godt arbeid på SSC hallen.
Støyping av murar på mellombygget, samt ringmur på teknisk rom sto på agendaen.
Helge, Trond, Jann Edu, Anders og David starta dagen med å fylle på masse og planere
for ringmuren til teknisk rom, medan Harald og Knut lage forskalingane til murane i mellombygget.
Etter 8 timar arbeid var begge murane på plass. Sjå fleire bilder på SSC forumet