SSC og Øyatreff artikkel i avisa Nordre

Flott artikkel om SSC og Øyatreffet i avisa Nordre i dag!!
28. mai var Sigrunn Rogne innom SSC hallen for å skrive litt om klubben
og om Øyatreffet til neste helg. I dag kom artikkelen på trykk i avisa Nordre.
Håpar mange får med seg artikkelen, og tar turen til Øyatreffet 7-9. juni.