Takk til alle hjelpara under Øyatreffet 2013.

Seaside Custom vil takke alle som har hjelpt til både før og under Øyatreffet, for uten slike gode
hjelpara klarer ein ikkje å gjennomføre eit slik treff. Vi vil takke Framtun for lån av Ungdomshus og fotballbane, Gjertrud-Marie Longva som la til rette for camping ved Rogneskulen, Rolls-Royce for lån av lastebil, pallar og benkar, Bjørn Kåre Høistad for lån av lydutstyr og som DJ og speaker, alle kakebakara og loddselgara, alle som har tatt si vakt under utstillinga, rekefest og dansen, og sist men ikkje minst til alle oppmøtte og tilreisande som støtta oss... velkomen igjen!!