Tur til Liabygda

Bilde henta frå SAK Posten
Laurdag 12. oktober set Nils Idar Rogne kursen mot Liabygda for å besøke garasjen/lageret til 
Kjell Kr. Nilsen, også kalt Buick Nilsen. Han har eit stort lager av gamle bilar, restaurerte og objekter, 
der mange av bilane er importert frå USA. Nils Idar har bedt SSC om å spre budskapet i håp om at fleire SSC medlemmar vil vere med. Nils Idar reiser på 10.50 ferga frå Austnes. Veirutsiktene ser bra ut,
så alt ligg til rette for ein siste haustcruising!! Har du spørsmål til turen, ta kontakt med Nils Idar Rogne.
Følg arrangementet på facebook!!