2-søyler løftebukk er bestilt


Som du ser i høgre marg på sida vår så har vi ei rekke med flotte sponsorar.
Sponsorpengane vi får inn på disse annonsene går til innkjøp av div. utstyr.
I 2013 dekka sponsorinntektene store delar av vår biltralle, og i 2014 skulle pengane gå til ein
2-søylar løftebukk. Denne løftebukken frå Nordic-Lift AS er no bestilt og på veg i frå Trondheim.
Bukken har ein løftekapasitet på 4000kg 
Takk til våre sponsorar, som gjer det mulig for oss å kjøpe inn slikt flott utstyr til SSC hallen!!