Arbeidslaurdag 18. april i SSC hallen

Laurdag 18. april var det nok ein gang duka for arbeid på SSC hallen, og sjølv om oppmøtet var
litt meir labert enn tidlegare laurdagar, så fekk ein gjort ein heil masse likevel. Ekstra kjekt var det
at Michael Wollfs tok turen frå Ålesund for å hjelpe til!!

Les meir om laurdagens "strabaser" på SSC forumet her!!