Bli lys!!

Med rullestilaset og el-artiklar frå Longva Elektro på plass så kunne el-installasjonen
av SSC hallen starte. Tysdag 3. november vart første lyssona kobla, og karane konstatera
her at det blir ein heilt annen tilværelse i SSC hallen etter at lysrøra er komt på plass...
"BLI LYS"