Årsmøte vel i havn

Tysdag 29. januar vart årsmøte til Seaside Custom avholdt slik som annonsert i vårt eige klubbrom på Rogne. Med 14 medlemmar tilstades vart frammøte godkjent. Svein Olav Otterlei kom in som ny vara og Jann Edu Haram vart vår nye kasserar. Det vart også bestemt at Øyatreffet 2013 (7-9 juni) skal arrangerast på Rogne, der alt blir på ein plass... meir info om dette seinare. Ynskjer du innsyn i rekneskapen eller vil sjå møtereferatet så er det berre å ta kontakt med styret.