Arbeid i SSC hallen

Tysdag 5. februar var det igjen tid for klubbkveld og arbeid på vårt klubblokale. Veiret var surt og grått, så det vart mest innearbeid. Den siste døra i hallen, mot teknisk rom kom på plass. Så no er hallen lukket og låst. Septikktanken fekk utbedra nokre hol og skader, så no er også den klar for å synke i jorda. Harald "shina" Forden, og gjorde den klar for innbytte. Det blir nye tak neste tysdag... same tid og same plass!!