Takk til Sparebanken Møre

Kvart år deler Sparebanken Møre ut tusenvis av kroner til allmenyttige formål gjennom
På tampen av 2012, fekk Seaside Custom svar på sin søknad, som kunne fortelle at
SSC hadde motatt kr 40.000,- gjennom "Gullkornordninga" og Sparebanken Møre.
Det er med stor glede Seaside Custom mottar disse pengane, som kjem veldig godt
med i den vidare bygginga av SSC hallen. Tusen takk!!