Ingersoll-Rand frå1967

Den gamle Ingersoll-Rand kompressoren til "Peilo" vokna til liv igjen forrige
tysdag i SSC hallen på Rogne. Etter at Seaside Custom kjøpte den med Rolls-Royce
under eit ryddesalg der, så har denne 1967 mod kompressoren stått lagra sidan
vi starta med å bygge hallen. Kompressoren går som ei klokke, men det spørst
om tanken har sett sine beste dager, med tanke på mykje rust og "gugge" inne i
tanken. Men SSC gjengen har kanskje ei løysing på dette også "time will show"!!