Takk til Marine Harvest

I Marine Harvest er ein avhengige av livskraftige lokalsamfunn langs kysten der vi driver havbruk.
Livskraften må komme både fra et vitalt næringsliv og et mangfoldig tilbud innen kultur, idrett og
lokalt miljøarbeid. Gjennom Marine Harvest-fondet ønsker vi å bidra så det virkelig monner. 
I 2013 skal vi dele ut tilsammen 12 millioner kroner.
(ref. Marine Harvest Fondet)
Seaside Custom oppfylde krava til Marine Harvest Fondet i 2012, og kan glede seg over
å mota kr 35.000,- i støtte til vidare bygging av Seaside Custom hallen. Tusen takk!!