Fluid film.

Har fått eit nytt produkt på jobb no. Det er eit godstoff som kan brukast som rustløysing,smøremiddel og rustbeskyttelse. Produktet er basert på lanolin olje og er miljøvennleg. Før produktet vart tatt inn i vårt stoffkartotek vart det testa ut i en lengre periode ombord på Ormen Lange feltet langt ute i det salte havet. Der blir det bruk på mini ubåten på ca.900meters djup.
Les meir om produktet på http://www.bilkontroll.no/
På den nettsida er det og ein del andre produkt og tips som kan vere av intresse for oss som driv med gamle
doningar i røft miljø.